Subscribe to Zinmag Tribune
Subscribe to Zinmag Tribune
Subscribe to Zinmag Tribune by mail

Krugersdorp Oorlogmonument

12:20 PM Posted by Verkenner

Die Oorlogmonument is onthul deur Sir Abe Bailey op die 15 Julie 1922. Die name van die gesneuweldes van die eerste-en tweedewereldoorlog is bygevoeg in 1975.
You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "Krugersdorp Oorlogmonument"

video

My Blog List