Subscribe to Zinmag Tribune
Subscribe to Zinmag Tribune
Subscribe to Zinmag Tribune by mail

Krugersdorp Stadsaal

9:51 AM Posted by Verkenner

Tydens 'n publieke vergadering op 12 Julie 1906 is daar besluit om 'n stadsaal in Krugersdorp te bou. Die gebou sou die musipalekantore, brandweer en biblioteek huisves. Chas Hoskins 'n argitek van Krugersdorp is aangestel om die gebou te ontwerp. Daar is 17 tenders ontvang vir die bouwerk wat uiteindelik toegestaan is aan die maatskappy Robson en Holton.

Die Krugersdorpers was baie geheg aan die gebou. So geheg dat hulle in 1974 baie ontstoke was toe hulle te hore gekom het van planne om die gebou wat nou te klein geword het te sloop en te vervang met 'n nuwe gebou. Die stadsraad het gehoor gegee aan die inwoners en daar is eerder aan die Weste en Ooste kante aan gebou aan die bestaande struktuur. Die brandweer en biblioteek is ook verskuif.

Die groot wit gebou is 'n ware landmerk en word selfs deur lugvaart gebruik as 'n baken.

Sedert die ANC se oorname in 1994, is die enigste verbeterings wat aan gebring is, die instalering van 'n hyser vir die burgermeenster se persoonlike gebruik. Dit is gedoen teen 'n enorme koste en was nodig omdat die burgermeester nie die een verdieping trappe wou klim nie.

Ook het die stadsraad 'n standbeeld van die mitiese figuur Mogale voor die stadsraad aangebring in 'n poging om geskiendenis te skep wat nie voorheen bestaan het nie.
You can leave a response, or trackback from your own site.

1 Response to "Krugersdorp Stadsaal"

video

My Blog List